ხორბლის ფქვილის იმპორტზე გადასახადი დღეიდან ამოქმედდა - რამდენის გადახდა მოუწევთ იმპორტიორებს?

ფქვილის იმპორტის გაფორმებისთვის მომსახურების საფასური დღეიდან ამოქმედდა. საქართველოს მთავრობამ შესაბამისი დადგენილება მიმდინარე წლის 7 ივნისს გამოაქვეყნა, რომლითაც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შევიდა.

იმპორტიორს 200 კგ-ზე მეტი ოდენობის ხორბლის ფქვილის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმებისთვის ყოველ კილოგრამზე 20 თეთრის გადახდა მოუწევს, რაც ყოველ 1 ტონაზე 200 ლარს უტოლდება. გაფორმების გადასახადი ძალაში 1 ნოემბრამდე იქნება.

საქართველოს მთავრობა იმპორტირებულ ფქვილზე დროებითი გადასახადის შემოღების გადაწყვეტილებამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ადგილობრივ მწარმოებლებს მარცვლეულის რეალიზაციის პრობლემა შეექმნათ და მხარდაჭერის მიღების მიზნით, არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსთვის, როგორც ხორბლის, ისე ფქვილის მთავარი მომწოდებელი რუსეთია. მთავარ საიმპორტო ბაზარზე ხორბლის ექსპორტისას დაწესებული ბაჟის გამო, ქართველი იმპორტიორებისთვის რუსული ხორბლის იმპორტი და გადამუშავება არარენტაბელური გახდა. შედეგად წისქვილკომბინატების დიდი ნაწილი გაჩერდა, ხორბლის იმპორტიორები კი ფქვილის იმპორტზე გადაეწყვნენ. გაჩერებული წისქვილების პირობებში ადგილობრივი ხორბლის მწარმოებლებს გასული წლის მოსავლის ჩაბარება გაუჭირდათ და რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართეს.

საიმპორტო გადასახადის ამოქმედების პარალელურად, წისქვილები ვალდებულნი იქნებიან კონკრეტულ ფასად შეისყიდონ ადგილობრივი ფერმერებისგან ხორბალი და პურის მწარმოებლებს პირველი ხარისხის ფქვილი ისეთი პირობებით მიაწოდონ, რომ ამან პურის გაძვირება არ გამოიწვიოს.

MegaNews

Surround yourself with angels. In life there will be road blocks but we will over come it. You see that bamboo behind me though, you see that bamboo? Ain’t nothin’ like bamboo. Bless up. They never said winning was easy. Some people can’t handle success, I can. You do know, you do know that they don’t want you to have lunch. I’m keeping it real with you, so what you going do is have lunch. You see that bamboo?