პროფესიული განათლების მიღება ნებისმიერ ასაკში შეგიძლიათ

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი და როგორ გადავჭრათ დასაქმების პრობლემა

18 Feb 2019 0 comment   ავტორი: ლუკა კოპალეიშვილი

საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრი, რომ საქართველოში პრესტიჟულად არ ითვლება პროფესიულ სასწავლებელში სწავლა, სიმართლეს არ შეესაბამება. იყო დრო, როცა პროფესიული განათლება წარუმატებელ სტუდენტებთან ასოცირდებოდა, თუმცა ეს სტერეოტიპი დავიწყებას უნდა მიეცეს. ვინაიდან მომავლის პროფესიები, ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი სპეციალობები, როგორიცაა, მაგალითად, ტურიზმის მენეჯერი, მზარეული, ბუღალტერი, სავალი ნაწილების ტექნიკოსი, ელექტრიკოსი, ტანსაცმლის დიზაინერი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ვებ-პროგრამისტი, არქიტექტორ-ტექნიკოსი და სხვა მრავალი პროფესია სწორედ პროფსასწავლებლებში ისწავლება.

„ჰოთნიუსმა“ გაარკვია, რომ ბოლო დროს პროფესიულ სასწავლებლებზე საგრძნობლად გაზრდილილია მოთხოვნა. რასაც ის ფაქტიც მოწმობს, რომ მიდის აქტიური დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტს შესაძლებლობა ჰქონდეს, ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში.

პროფესიული განათლება იგივეა, რაც სახელობო განათლება, რომელიც ადამიანს ვაჭრობის, ხელოსნობისა თუ ტექნიკური ტიპის, ასევე სხვადასხვა სფეროში სჭირდება. მაგ: ინჟინერია, არქიტექტურა, მედიცინა, იურისპრუდენცია და აშ.

პროფესიული განათლება გთავაზობთ

 • ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებას უმოკლეს დროში (6-30 თვე); 
 • განათლების მიღებას ნებისმიერ ასაკში, პროფესიული ზრდის შესაძლებლობას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში;
 • საქართველოს და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებთანშესაბამის კვალიფიკაციას და ამით მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შრომით კონკურენტუნარიანობას; 
 • თანამედროვე, ეფექტურ სასწავლო პროგრამებს, სასწავლო მასალებსა და რესურსებს, გადამზადებულ პედაგოგებს, ევროპული სტანდარტების შესაბამისად განახლებულ ინფრასტრუქტურას და თანამდეროვე მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას;
 •  პრაქტიკის გავლას სხვადასხვა ტიპის წამყვან ორგანიზაციებში.
 • დახმარებას კარიერული დაგეგმვისას და დასაქმების უკეთეს შესაძლებლობებს; 
 • 100% დაფინანსებას სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ დაწესებულებებში. 
 • საერთო საცხოვრებლით სარგებლობას (რამდენიმე პროფესიულ სასწავლებელში).

პროფესიული განათლება ფართო მაშტაბებს მოიცავს და ითვალისწინებს, მოამზადოს კადრი, რომელიც შეძლებს, შრომითი ბაზრის მუდმივ ცვალებადობასთან გამკლავებას.
პროფესიული განათლება საგანმანათლებლო სისტემის განუყოფელი ნაწილია. მისი მიღება შესაძლებელია საშუალო, საშუალოს შემდგომ და უმაღლეს სასწავლებლებში. სტუდენტებს აქვთ უამრავი ხელშემწყობი გარემოება, აიმაღლონ პროფესიული დონე. სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, გაიარონ პრაქტიკა სხვადასხვა საწარმოებში, ქარხნებში, ორგანიზაციებში, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მხოლოდ თეორიული ცოდნა არ არის საკმარისი პროფესიის სრულყოფილად ასათვისებლად.

კიდევ ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ პროფესიული სასწავლებელი დიდ დახმარებას უწევს სტუდენტს, დასაქმებაა, რაც დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი პრობლემაა. სწავლად, ფაქტიურად, სრულიად უსასყიდლოდაა შესაძლებელი, ოღონდ თავისი წესები გააჩნია.

პროფესიული სასწავლებლის დამწყებმა აპლიკანტმა, რომელმაც საგანმანათებლო დაწესებულება შეარჩია, უნდა გაიაროს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული უნარების ტესტი. ტესტირების მიზანია პროფესიულ საგანმანათებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა უნარებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა. ტესტირების შედეგების მიხედვით ჩარიცხვის ბარიერი არ არსებობს. ტესტების ნიმუშები შეგიძლიათ იხილოთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე.

სახელმწიფო დაფინანსებით, სახელმწიფო საგანმანათებლო დაწესებულებებში უფასო განათების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც ჩაირიცხებიან კონკურსის საფუძველზე და ტესტირებისას გადალახავენ მინიმალურ ბარიერს. დაფინანსების მიღება შესაძლებელია სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ 19 პროფესიულ და 14 უმაღლეს საგანმანათებლო დაწესებულებებში.

მიღება ხდება შემდეგნაირად - ყველა დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს პროფესიულ პროგრამებზე განათლება, ზოგადი განათლების საბაზისო საფეხურის 9 კლასის დასრულების შემდეგ. სტუდენტთა მიღებას საქართველოს განათლების მეცნიერების კულტურის და სპორტის სამინისტრო ყოველწლიურად გაზაფხულზე და შემოდგომაზე აცხადებს. რეგისტრაციის გავლისთვის საჭიროა მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, საქართველოს მაშტაბით არსებული თბილისის, ქუთაისის და ქობულეთის საინფორმაციო ცენტრებში, ასევე 70 რესურსცენტრსა და პროფესიულ საგანმანათებლო პროგრამების განმახორციელებელ 33 დაწესებულებაში. ასევე აპლიკანტებს ეძლევათ საშუალება, გაიაროს რეგისტრაცია ელექტრონული ფორმით.

აღსანიშნავია ისიც, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო სისტემა სხვადასხვა ფიზიკური თუ გონებრივი შესაძლებლობებსა თუ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებსაც აძლევს საშუალებას, მიიღოს პროფესიული განთლება სასურველი მიმართულებით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პროფესიული სასწავლებლები აღჭურვილია ყველა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, რაც მათ თავისუფლად გადაადგილებაში ეხმარებათ.

პროფესიულ განათლებას საქართველოში დიდი ტრადიცია აქვს. არაერთი ხელობა, რომელიც დღეს პროფესიულ სასწავლებლებში ისწავლება, საქართველოს შორეული წარსულიდან იღებს სათავეს (მაგალითად, მევენახე-მეღვინე, მემცენარე, მელიორატორი, კალატოზი, მეფილე-მომპირკეთებელი, მებათქაშე, მღებავი, ზეინკალი, მძერწავი, დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილის სპეციალისტი, თექის ხელოსანი, მემინანქრე, ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი, მშენებლობის მწარმოებელი, ფარმაცევტის თანაშემწე, სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა ოპერატორი, პარფიუმერული და კოსმეტიკური ნაწარმოების სპეციალისტი, ქვისა და სხვა მასალების დეკორატიული დამუშავების სპეციალისტი და სხვა მრავალი).

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, პროფესიული სასწავლებლებისადმი დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვალა. პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში, მრავალი ინიციატივა ხორციელდება, რომელიც საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ევროპულ სისტემასთან გათანაბრებას უწყობს ხელს.

 

ფოტოფაქტი

საქართველოს პირველმა ჩოგანმა, ნიკილოზ ბასილაშვილმა წარუმატებელი სტარტის შემდგომ მონტე კარლოში წარმატებით იასპაპეზა. წყვილთ თანრიგში, სადაც მისი მეწყვილე მოლდოველი ჩოგბურთელი რადუ ალბოტია მათ პირველი შეხვედრა მოიგიეს და ტურნირზე მე-8 ნომრად განთესილი
19-21 აპრილის თბილისში საქართველოს ჩემპიონატი გაიმართება ფარიკაობაში. ტურნირი როგორც მამაკაცთა შორის ასევე ქალთ შორის გაიმართება, ტურნირი ოლიმპიური ჩემპიონის ნუგზარ ასათიანის სახელობის დარბაზში გაიმართება. ტურნირის განრიგი შემდეგნაირად
კვიპროსში, ახალ;გაზრდა სამბისტებს შორის ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა. ლიმასოლში ქართველმა სპორცმენებმა 17 მედლის მოპოვება შეძლეს. სულ ქართველებმა 3 ოქროს, 8 ვერცხლის და 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ჭაბუკებში ჩემპიონის ტიტული 70 კილოგრამ წონით
16 და 17 აპრილს საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ლიეტუვასთან თბილისში ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართვს . ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ავთანდილ ასათიანის განცხადები აღნიშნული მატჩებით გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირისთვის ამზადებს.
14-21 აპრილს მონტე კარლოში ნმასტერსის სერიის ტურნირი გაიმ ართება, სადაც ასპარეზობდა საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი. სამწუხაროდ ქართველი პირველივე წრეში დამარცხდა უნგრელ მარტინ ფუჩოვიჩთან, თამაში საკმაოდ დაძაბულად მიმდინარეობდა
საფრანგეთში პარაპარიკაობაში სატელით შეჯიბრი გაიმართა,საქართველოს ეტლით მოსარგებლეთა ნაკრებმა ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა. მათ ექვსი მაღალი სინჯის მედალი მოიპოვეს.  ნინო თიბილაშვილი ხმლით და რაპირით ფარიკაობაში ოქროს მფლობელი გახდა.ირმა ხეცურიანმა
18 წლამდე რაგბის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი წარმატებულად დაიწყეს, ისინი პირველ შეხვედრაში გერმანიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და მეტოქე გამანადგურებელი ანგარიშით- 46:0 დაამარცხეს.  შეხვედრა რუსეთის ქალაქ კალინინგრადში, „ლოკომოტივის“ სტადიონზე
მარიამ ბოლქვაძე და სოფია შაფათავა ობიდოსის ტურნირის გამარჯვებულები არიან. ერთეულთა თანრიგის ფინალში მარიამ ბოლქვაძე ესპანელ ნურია პარისას დიასს დაუპირისპირდა და მეტოქე ორ სეტში 6:2, 7:5 დაამარცხა. ფინალამდე კი ბოლქვაძემ 1/32 ფინალში 6:3, 6:1 ემილი
ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატი ქართველი ძალოსნებისთვის წარმატებული გამოდგა, ტურნირზე დელეგაციამ 15 მედალი მოიპოვა რაც მამაკაცთა შორის საუკეთესო მაჩვენებელი გამოდგა. ჩემპიონატის ბოლო დღეები ყველაზე უხვ მედლიანი გამოდგა საქართველოსთვის. 20
პორტუგალიაში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე, რომლის საპრიზო ფონდიც 25000$ გახლავთ, სოფიო შაფათავა და მარიიამ ბოლქვაძე წარმატებით განაგრძობენ ასპარეზობას, როგორც წყვილთა თანრიგში, ისე ინდივიდუალურად. ქართველმა ჩოგბურთელეებმა როგორც ერთეულთა
რუმინეთში მიმდინარე ევრო პირველობაზე, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ნაკრებებმა ასპარეზობა დაასრულა და ჯერი ბერძნულ-რომაულ ნაკრებზე მიდგა. დღეს ხალიჩაზე 55, 63, 77, 87 და130 კგ კატეგორიის სპორცმენები გამოვვლენ. საქართველოს ნაკრებს პირველ დღეს
ბათუმში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მორიგი მედლები მოიპოვა. გუშინ ფიცარნაგზე ახალგაზრდა ძალოსანი 20 წლის რევაზ დავითაძე ავიდა მან 6 მისვლიდან 5 მისვლა წარმატებით გამოიყენა და ჯამში 3 მედლის მოპოვება შეძლო. 89 კგ-ით
გუშინ დასრულდა ფინალური შეხვედრები პორტუგალიის ობიდოსის საერთაშორისო ტურნირის წყვილთა და ერთეულთა თანრიგში, სადაც ფინალის მონაწილეები ქართველი სპორტსმენები იყვნენ . სოფიკო შაფათვა და ემილი უებლი სმიტი ესპანურ წყვილს დაუპირისპირდნენ სადაც სამწუხაროდ
ბათუმში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ძალოსნობაში საქართველომ პირველი მედალი მოიპოვა, 61 კგ წონაში ევროპის ჩემპიონი ატაცში ახალგაზრდა სპორცმენი, ევროპის მოქმედი ჩემპიონი შოთა მიშველიძე გახდა. აღსანისნავია, რომ მიშველიძემ რამდენიმე თვის წინ ოპერაცია
5-7 აპრილს თურქეთში ანტალიის გრან პრი გაიმართა ძიუდოში, სადაც 75 ქვეყნის 500 ზე მეტი სპორცმენი იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის იყო საქართველოს ნაკრებიც. ქართველებმა ტურნირზე საკმაოდ კარგად იასპარეზეს 5 მედლის მოპოვება შეძლეს და საბოლოოდ არაოფიციალურ
 როგორც იცით, მომავალ წელს ტოკიოში ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები მიმდინარეობს, რომლისთვის მზადებაც აქტიურ ფაზაშია შესული. ტოკიო 2020 ის საორგანიზაციო კომიტეტმა თამაშების სახეობების და დისციპლინების თილისმა წარადგინეს. ამ ინფორმაციას საქართველოს
 ტოტენჰემ ჰოტსპურის ახალმა სტადიონმა, , პირველ მატჩს უმასპინძლა. ლონდონური დერბი, კრისტალ პალასს დაუპირისპირდა და საკუთარ გულშემატკივრებს საზეიმო განწყობა შეუქმნა.  პირველი ტაიმი სამწუხაროდ გოლი არ გასულა თუმცა მეორე ტაიმში სონ ჰიუნ მინმა და
2020 წელს ტოკიოში გასამართ ოლიმპიურ ტამაშებზე ჩოგბურთის სახეობაში ცვლილებები შევა. ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციის - ITF და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის - IOC - გადაწყვეტილებით, ტოკიოს საგაისო ოლიმპიადის ვაჟთა ფინალში გამარჯვებული 3 სეტში
 ირალინდიელმა მებრძოლმა კონორ მაკგრეგორმა მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო, მიუხედავათ იმისა, რომ მან რამდენიმე დღის წინ კარიერა დაასრულა, დღეს გაირკვა რომ მან გადაწყვეტილება შეცვალა და დიდ სპორტში ბრუნდება. ირლანდიელმა მებრძოლმა კონორ
 8 აპრილს, გურამ თოხაძის საჩოგბურთო სკოლის კორტებზე სტარტს აიღებს ტურნირი “გურამ თოხაძის პრიზი”, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და მასში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული ახალგაზრდა ჩოგბურთელები.ტურნირი ჩატარდება ექვს ასაკობრივ
 • ბასილაშვილმა და ალბოტმა წყვილებში მოიგეს
 • საქართველოს ჩემპიონატი ფარიკაობაში იწყება
 • სამბისტებმა კონტინენტის პირველობაზე 17 მედალი მოიპოვეს
 • საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ლიეტუვას დაუპირისპირდება
 • ნიკოლოზ ბასილაშვილის დასანანი მარცხი მონტე-კარლოში
 • პარამოფარიკავეების ტრიუმფი საფრანგეთში
 • უმცროსი ბორჯღალოსნების ტრიუმფალური თამაში გერმანიასთან
 • ქართველი ჩოგბურთელების ტრიუმფი პორტუგალიაში
 • ქართველ ძალოსანთა ტრიუმფი ევროპის ჩემპიონატზე
 • ქართველი ჩოგბურთელები პორტუგალიაში წარმატებით ასპარეზობას განაგრძობენ
 • ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონატზე ბერძულ-რომაულის ნაკრები ჩაერთვება
 • რევაზ დავითაძის სამი მედალი და ევროპის რეკორდი
 • ქართველმა ჩოგბურთელებმა პორტუგალიის ტურნირზე წარმატებით იასპარეზეს
 • შოთა მიშველიძემ ევროპის ჩემპიონატზე პირველი ოქრო მოიპოვა
 • ანტალიის გრან პრიზე ქართველებმა გუნდური პირველი ადგილი დაიკავეს
 • ოლიმპიადის თილისმები წარადგინეს
 • ტოტენჰემის ახალი სტადიონი გაიხსნა
 • ტოკიო 2020-ზე ჩოგბურთის წესებში ცვლილებები შევა
 • კონორ მაკგრეგორი ბრუნდება

hotnews.ge ყველგან თქვენს გვერდით