... ... hotnews.ge - ეკონომიკა

11 ივნისიდან შენგენის ზონის ვიზები გაძვირდება

11 ივნისიდან შენგენის ზონის ვიზები გაძვირდება. გადაწყვეტილება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, ზრდასრული პირებისთვის ვიზის ღირებულება 80-დან 90 ევრომდე, 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის კი 40-დან 45 ევრომდე გაიზრდება. ცალკეულ შემთხვევებში ვიზის ღირებულებამ შესაძლოა 135 ან 180 ევროც შეადგინოს.

ევროკომისია ღირებულების ცვლილების მიზეზად ინფლაციასა და მომსახურე პერსონალის ანაზღაურების ზრდას ასახელებს.

დოლარის ახალი ოფიციალური კურსი – 2.7259 ლარი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარის ღირებულებამ 2.7259 ლარი შეადგინა. წინა კურსი 1 აშშ დოლარი იყო 2.7274 ლარი. შესაბამისად, ლარის ოფიციალური კურსის ცვლილებამ დოლართან მიმართებაში 0,0015 ლარი შეადგინა.

რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.9546 ლარია. წინა კურსი იყო 2.9639. ლარის ოფიციალური კურსის ცვლილებამ ევროსთან მიმართებაში 0,0093 ლარი შეადგინა.

დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები ხვალ ამოქმედდება.

ხარვეზები სხვადასხვა გზების მშენებლობაში - აუდიტის სამსახურის დასკვნა

გურიის რეგიონს, შვიდივე საპროექტო ლოტისთვის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მომზადებულია და ხორციელდება შემოკლებული განსახლების სამოქმედო გეგმა - ARAP. ARAP-ის ფარგლებში, სახელმწიფო აუდიტორებმა დაადგინეს, რომ გზების რეაბილიტაციის დროს (7 ლოტი) მოსალოდნელია მცირე დროებითი ზემოქმედება მითითებული და/ან კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ზოგიერთ ღობეზე არსებული გზის გასწვრივ განთავსებული მიწისქვეშა წყლის მილების შეცვლისას.

„საერთო ჯამში, შვიდივე ლოტის სარეაბილიტაციო გზის მონაკვეთებზე იდენტიფიცირებულია 78 ადგილი, სადაც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა იქ არსებული ღობეები, 70 - კერძო საკუთრებაში, ან გამოყენებული და 8 - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, რისთვისაც ARAP-ით გათვალისწინებულია შესაბამისი ღონისძიებები მოსალოდნელი ზემოქმედების შესამცირებლად.

იქიდან გამომდინარე, რომ ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებში მოსალოდნელი იყო 10 კერძო საკუთრებაზე სავარაუდო ზემოქმედება, SRAMP-ის ფარგლებში აღარ განხორციელდა და თავიდან იქნა აცილებული ზემოქმედება 10 ნაკვეთზე“.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ პროექტების ფარგლებში ამოქმედებულია საჩივრების მიღებისა და განხილვის მექანიზმი. საანგარიშო პერიოდში, დაფიქსირდა 40 საჩივარი. როგორც სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, ამ 40 საჩივრიდან, 17 - მიმდინარეა, 2 - უკვე მოგვარდა, მაგრამ ჯერ არ დასრულებულა, 1 - მოლოდინის რეჟიმშია, 15 - დაიხურა, 5 - განხილულ იქნა და უარყოფილია...კითხვის გაგრძელება

დარღვევები თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის პროექტში - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა

 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შიდასახელმწიფოებრივი გზებით დაინტერესდა. აუდიტი, რომელიც უწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტს - SRAMP ეხება. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, ამ პროექტს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, სახელმწიფო მაკონტროლებლებმა გარკვეული ხარვეზები აღმოაჩინეს საავტომობილო გზების მშენებლობაში, მაგრამ იმავდროულად, ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად, მთელი რიგი რეკომენდაციებიც შეიმუშავეს.

სახელმწიფო აუდიტის შედეგად ისიც გაირკვა, რომ შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (SRAMP) ითვალისწინებს თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის გზის მონაკვეთის (1კმ-დან 30კმ-მდე) რეაბილიტაციას. გზის კონკრეტული მონაკვეთის გაფართოება საჭიროებდა მიმდებარე სოფლებისთვის განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადებას.

„პროექტი მოიცავდა 132 მიწის ნაკვეთს, საიდანაც 115 მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო. შესაბამისად, განსახლების სამოქმედო გეგმა მომზადდა მიწის 17 ნაკვეთზე და 2019 წლის 21 მაისს, შეთანხმდა მსოფლიო ბანკთან. აუდიტის ჯგუფმა განიხილა კომპენსაციის გადახდასთან დაკავშირებული ყველა შესაბამისი დოკუმენტი. საჯარო რეესტრის ინფორმაციის თანახმად, შეძენილ მიწის 4 ნაკვეთზე საკუთრების უფლება სათანადო წესით გადაეცა გზების დეპარტამენტს. საკომპენსაციო თანხები გადახდილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან“.

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ 2020 წელს, მიწის შესყიდვის მიზნით, 2019 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, სულ გადახდილია 261 700 ლარი. თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის გზის მონაკვეთზე განსახლების გეგმასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები 2021 წელს არ განხორციელებულა. თუმცა, 2022 წელს, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები მოხვდა მინიმალიზაციაში, შესაბამისად, არ გახდა საჭირო განსახლების პროცედურის ჩატარება. აუდიტორების მტკიცებით, ამ ფაქტს ადასტურებს, როგორც გზების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ასევე, შესაბამისი ექსპერტი გარემოსდაცვითი და სოციალური შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშში...

სტატია სრულად იხილეთ აქ:

დარღვევები ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის პროექტში - აუდიტის დასკვნა

 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შიდასახელმწიფოებრივი გზებით დაინტერესდა. აუდიტი, რომელიც უწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტს - SRAMP ეხება. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, ამ პროექტს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, სახელმწიფო მაკონტროლებლებმა გარკვეული ხარვეზები აღმოაჩინეს საავტომობილო გზების მშენებლობაში, მაგრამ იმავდროულად, ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად, მთელი რიგი რეკომენდაციებიც შეიმუშავეს.

აუდიტის შედეგად ირკვევა, რომ შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი - SRAMP ითვალისწინებს ხიდისთავი-ატენი ბოშურის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას. გზის კონკრეტული მონაკვეთის გაფართოებისთვის საჭირო იყო მიმდებარე სოფლებისთვის განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება. განსახლების სამოქმედო გეგმა მომზადდა 2018 წლის ივლისში, იმავე წლის 14 სექტემბერს, შეთანხმდა მსოფლიო ბანკთან და ითვალისწინებდა 40 მიწის ნაკვეთის ნაწილობრივ შეძენას.

„განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას გაირკვა, რომ რუკაზე, მიწების საკადასტრო მონაცემები საჯარო რეესტრში არასწორად იყო დარეგისტრირებული. მიწის მესაკუთრეებს გზების დეპარტამენტთან კოორდინაციით მოუწიათ მათი ხელახალი რეგისტრაცია. მთლიანობაში, 2018 და 2019 წლებში შეძენილ იქნა, შესაბამისად, 8 და 5 მიწის ნაკვეთი. გადახდილმა კომპენსაციამ 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის შეადგინა 16 004 ლარი, ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის - 21 532 ლარი. აუდიტის ჯგუფმა განიხილა კომპენსაციის გადახდასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი დოკუმენტი. საჯარო რეესტრის მონაცემებით, 13 მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება სათანადო წესით გადაეცა გზების დეპარტამენტს. საკომპენსაციო თანხები გადახდილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან“, - ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში...

სტატია სრულად იხილეთ აქ:

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი 22 მაისისთვის

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 22 მაისისთვის ერთი ამერიკული დოლარი 2.7274 ლარი ეღირება, ევრო – 2.9639 ლარი, ხოლო ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი – 3.4687 ლარი.

დღეს კი, ოფიციალური კურსით, ერთი ამერიკული დოლარი 2.7536 ლარი ღირდა, ევრო – 2.9940 ლარი, ხოლო ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი – 3.4982 ლარი.

დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსი ხვალ, 22 მაისს ამოქმედდება.

ირაკლი კობახიძის ქონებრივი დეკლარაცია

„ქართველი იურისტი, ლექტორი, პროფესორი და პოლიტიკოსი“ - ასეა დახასიათებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი კობახიძე ქართულ „ვიკიპედიაში“. თუმცა, აუცილებელია მცირეოდენი შესწორება - კონსტიტუციონალისტი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, საქმიანობა 2019 წლის 21 ივნისს, მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ჩატარებისას, რუსმა დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა, საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში, პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაიკავა. ამის შემდეგ, ირაკლი კობახიძე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერად აირჩიეს. მოგვიანებით, საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი და უმრავლესობის ლიდერი იყო, შემდეგ კი პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე. სულ ორი-სამი თვეა, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრია და რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციებმა მძლავრად იფეთქა. „კანონი გამჭვირვალობის შესახებ“ გახდა ის წყალგამყოფი, რამაც უამრავი ახალგაზრდა ქუჩაში გამოიყვანა...

კობახიძის ქონება

რაც შეეხება ქონებას, პრემიერ-მინისტრმა ქონებრივი დეკლარაცია ბოლოს 2024 წლის 25 მარტს შეავსო. დეკლარაციის მიხედვით, ირაკლი კობახიძის საკუთრებაშია 157.8 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა წყნეთის გზატკეცილზე, რომელიც 2016 წელს უჩუქებიათ. ამავე მისამართზე, კობახიძის საკუთრებაშია 20 კვადრატული მეტრი ფართობის ავტოფარეხი და დეკლარაციის მიხედვით, ეს ავტოფარეხიც უჩუქებიათ.

ამავე დეკლარაციიდან ვიგებთ, რომ 2020 წელს, 20 000 აშშ დოლარად შეუძენია ავტომობილი Mercedes-Benz S Class, რომელიც 2014 წელს ყოფილა გამოშვებული.

ანაბრის სახით, ირაკლი კობახიძის სახელზე ფიქსირდება 49 500 აშშ დოლარი და დაახლოებით, 12 000 ლარი.

ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, წლის განმავლობაში, ირაკლი კობახიძემ, როგორც პარლამენტის წევრმა, ხელფასის სახით 61 168 ლარი მიიღო. თსუ-ში, როგორც სამართლის პროფესორის ხელფასი კი 13 989 ლარია... ვრცლად დეკლარაცია იხილეთ აქ.

"უმუშევრობა შემცირდა 50 600 ადამიანით, კარგი დინამიკა გვაქვს..." - ირაკლი კობახიძე

უმუშევრობა შემცირდა 50 600 ადამიანით და შეადგინა 228 600 ადამიანი, გვაქვს კარგი დინამიკა დასაქმების მაჩვენებლების გაუმჯობესების კუთხით, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. 

 

როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, დღეს გამოქვეყნდა დასაქმების მონაცემები საქსტატის მიერ.

 

„გვაქვს ძალიან კარგი მაჩვენებლები, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით პირველ კვარტალში არის 4 პროცენტით შემცირებული უმუშევრობის მაჩვენებელი და უმუშევრობამ შეადგინა 14 პროცენტი, ნაცვლად შარშანდელი შესაბამისი პერიოდის 18 პროცენტისა. დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 89 400 ადამიანით შესაბამისად, 10,4 პროცენტით, შეადგინა  953 ათასი ადამიანი, ხოლო თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 40 500 ადამიანით, 10 პროცენტით და შეადგინა დაახლოებით 448 ათასი ადამიანი. უმუშევრობა შემცირდა 50 600 ადამიანით და შეადგინა 228 600 ადამიანი. გვაქვს კარგი დინამიკა დასაქმების მაჩვენებლების გაუმჯობესების კუთხით, მთავარია, რომ ეს ტემპი შევინარჩუნოთ და გვაქვს ყველანაირი მონაცემები იმისთვის, რომ გვქონდეს მაღალი ეკონომიკური ზრდის დინამიკა, რაც პირდაპირ აისახება დასაქმების მაჩვენებლების ზრდაზე და შესაბამისად, უმუშევრობის შემცირებაზე“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

2030 წლისთვის ბიტკოინის ფასი $1 მილიონს მიაღწევს – Twitter-ის დამფუძნებელი

სოციალურ ქსელ Twitter-ის დამფუძნებელი და ფინტექ კომპანია Block-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ჯეკ დორსი აცხადებს, რომ მისი პროგნოზით, 2030 წლისთვის ერთი ბიტკოინის ფასი 1 მილიონ დოლარს მიაღწევს, ანუ კრიპტოაქტივის საბაზრო კაპიტალიზაცია 20 ტრილიონი დოლარი იქნება, რაც დაახლოებით აშშ-ის ეკონომიკის მოცულობის ტოლფასია.

ამერიკელი მეწარმის შეფასებით, ბიტკოინი ფინანსურ სამყაროში გამოჩენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინოვაციაა, რომელიც ადამიანებს ფინანსური თავისუფლების მოპოვების საშუალებას აძლევს, რადგან ბიტკოინის შენახვა ვირტუალურ სივრცეშია შესაძლებელი, მისი წართმევა, მოპარვა ან ჩამორთმევა კი ფაქტობრივად შეუძლებელია. როგორც დორსი ამბობს, ბიტკოინი საკუთრების უფლების გამოხატვის საუკეთესო საშუალებაა, რაც მას კაცობრიობისთვის კოლოსალურ ღირებულებას სძენს.

Twitter-ის დამფუძნებელი იმასაც ამბობს, რომ ბიტკოინი, დროსთან ერთად, ინტერნეტის დე ფაქტო ვალუტად იქცევა, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოზე და ეროვნულ ვალუტაზე მაღლა იდგება, რადგან ის არავის კონტროლს არ ექვემდებარება და არავის საკუთრებას არ წარმოადგენს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ჯეკ დორსი მხოლოდ თამამი პროგნოზებით არ შემოიფარგლება, მისი კომპანია ბიტკოინის საფულეს აწარმოებს და აქტიურად არის ჩართული ბლოკჩეინზე დაფუძნებული პროექტების განხორციელებაში. გარდა ამისა, Block-ის მიზანში მაინინგ ცენტრის მოწყობა და კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებული სხვა აქტივობების განხორციელებაა. ცხადია, ჯეკ დორსი ბიტკოინში აქტიურად ინვესტირებს, თუმცა თანხის მოცულობას ის არ ასაჯაროებს.

თავად დორსი აშშ-ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეწარმეა, რომელიც სილიკონის ველზე განსაკუთრებული გავლენით სარგებლობს. მისი ქონების შეფასება 5 მილიარდ დოლარს აღწევს, თუმცა ამ თანხაში ბიტკოინი არ შედის, რადგან რა მოცულობის კრიპტოაქტივს ფლობს დორსი, ეს უცნობია.

1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.7596 ლარი გახდა

1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.7596 ლარი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 აშშ დოლარის ღირებულება 2.7596 ლარი გახდა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.7323 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.0273 ლარი შეადგინა.

რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.0002 ლარია. მაშინ, როცა დღეს მოქმედი კურსი 2.9577 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.0425 ლარი შეადგინა.

დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები ძალაში ხვალ შევა.

ნეტო-აღრიცხვის ქსელში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა

 განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) მიერ დანერგილ ნეტო-აღრიცხვის პროგრამაში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა.  ბოლო  მონაცემებით, ნეტო-აღრიცხვის ქსელში ჩართულია 1254 სადგური, ხოლო ჯამური დადგმული სიმძლავრე 77 მეგავატს შეადგენს. მათ შორის, სს „თელასის“ ქსელში ჩართულია 334 სადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 28 მგვტ, სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ქსელში  - 920 სადგური, ჯამური დადგმული სიმძლავრით - 49 მგვტ.

სემეკის რეგულაციების შესაბამისად, მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს განახლებადი ენერგიების გამოყენებით, ხოლო ჭარბად გამომუშავებული ენერგია მიყიდოს გამანაწილებელი ქსელის მფლობელ კომპანიას.

ნეტო-აღრიცხვა არ წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობას და ჭარბი ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან.

ჯეიმს ო’ ბრაიენი ამერიკის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებს შეხვდა

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ო’ ბრაიენი ამერიკის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებს შეხვდა.

მანამდე კი ო’ ბრაიენი მთავრობის ადმინისტრაციაში ორი საათის განმავლობაში იმყოფებოდა, სადაც პრემიერ-მინისტრ ირკალი კობახიძეს შეხვდა.

სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე თბილისში გამთენიისას ჩამოვიდა.

ჯეიმს ო’ ბრაიენი სამი დღის განმავლობაში შეხვედრებს გამართავს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წევრებთან.

ოფიციალური შეხვედრების დაწყებამდე ცნობილია ამერიკელი პარტნიორების პოზიცია. მათ რამდენჯერმე გამოხატეს შეშფოთება „გამჭვირვალობის’’ კანონპროექტის პარლამენტში დაბრუნებასთან დაკავშირებით.