ცესკომ საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების შედეგები შეაჯამა

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების საბოლოო შედეგები შეაჯამა.

როგორც საარჩევნო კომისიაში აღნიშნეს, საკრებულოს შუალედური არჩევნები სრულად ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა. საარჩევნო უბნებზე გამოყენებული იყო ვერიფიკაციის, ხმის მიცემისა და დათვლის ელექტრონული საშუალებები.

რაც შეეხება, პარლამენტის შუალედურ და მერის რიგგარეშე არჩევნებს, ზოგიერთ უბანზე კენჭისყრა ტრადიციული მეთოდით მიმდინარეობდა.

MegaNews

Surround yourself with angels. In life there will be road blocks but we will over come it. You see that bamboo behind me though, you see that bamboo? Ain’t nothin’ like bamboo. Bless up. They never said winning was easy. Some people can’t handle success, I can. You do know, you do know that they don’t want you to have lunch. I’m keeping it real with you, so what you going do is have lunch. You see that bamboo?